» Dashing All the Way! OSOMniMedia Celebrates Prancing Plaid Christmas Party » OSOMniMedia Christmast Party 3